Nye sider er under bygging - De gamle sidene finner du her!

- en nettside med lenker for foreldre og barn.

Cumulus

Naturfag, samfunnsfag.

På Cumulus digital elevressurs 1-4 har elevene tilgang til bl.a. en naturbildebase med et stort utvalg foto av ulike dyr, fugler og planter.