Nye sider er under bygging - De gamle sidene finner du her!

- en nettside med lenker for foreldre og barn.

Stairs 1-4

Stairs 1-4 er Cappelens læreverk i engelsk for 1. til 4. trinn.

Stairs 5-7

Stairs 5-7 er differensierte oppgaver i engelsk for 5.-7.trinn

Ordtrening

1.- 4. trinn.

På Ordtrening digital elevressurs finner elevene interaktive språkspill, med ulikt fokus og vanskegrader i engelsk. Her brukes lyd, bilde og tekst sammen for å skape praktisk språkforståelse, og fengende språktreningsoppgaver trener grunnleggende ferdigheter.

Quest 3

Quest digital elevressurs er et innholdsrikt supplement til engelskundervisningen og kan brukes hjemme, på skolen, i grupper eller alene. Elevressursen inneholder øvingsoppgaver, spill og ordtrening tilknyttet de samme temaene som finnes i elevbøkene. Alle oppgavene har lydstøtte med autentisk engelsk tale. Quest digital elevressurs er lisensfri og krever ikke innlogging.

Quest 4

4. trinn.

Quest digital elevressurs er et innholdsrikt supplement til engelskundervisningen og kan brukes hjemme, på skolen, i grupper eller alene. Elevressursen inneholder øvingsoppgaver, spill og ordtrening tilknyttet de samme temaene som finnes i elevbøkene. Alle oppgavene har lydstøtte med autentisk engelsk tale. Quest digital elevressurs er lisensfri og krever ikke innlogging.

Starfall

Lær å lese engelsk. Mange nivåer. Fint fra 1.trinn og oppover.

Tintin på engelsk

På Youtube finner du mange filmer med engelsk tale som er fine å se på om en ønsker å bli bedre i engelsk.